ฟิตเนส
Fitness

มารยาทการใช้เครื่องออกกำลังกายที่ไม่มีใครสอน แต่คุณควรรู้

ฟิตเนสเป็นสถานที่ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการร่วมกัน ซึ่งการเข้าไปใช้บริการจะมีข้อกำหนดในการใช้แจ้งให้กับสมาชิกทราบอยู่แล้ว แต่ว่ามารยาทในการเล่นเครื่องเล่นในฟิตเนสก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกัน เพราะคงไม่มีใครมาบอกว่าคุณห้ามทำแบบนี้ ห้ามทำแบบนั้น แต่ว่าการอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นคุณจะต้องรู้จักมารยาทในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมารยาทในการใช้เครื่องเล่นในฟิตเนสมีดังนี้

1.ห้ามเล่นนาน

            ฟิตเนสแต่ละแห่งจะมีจำนวนเครื่องเล่นสำหรับไว้บริการสมาชิกที่ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีจำนวนสมาชิกเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก หากมีผู้ที่รอใช้เครื่องเล่นต่อ คุณไม่ควรนั่งอยู่เฉย ๆ บนเครื่องเล่น โดยที่ไม่ได้ใช้เครื่อง เพราะเป็นการปิดโอกาสผู้อื่นให้ไม่สามารถเข้ามาใช้เครื่องได้ ดังนั้นหากใช้เครื่องเล่นเสร็จแล้ว ให้ลุกไปจากเครื่องเล่นและไปนั่งพักยังพื้นที่พักจะดีกว่า

2.แต่งกายให้เหมาะสม

            การออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ใด ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย ไม่แต่งกายหล่อแหลมหรือรุ่มร่ามจนเกินไป เพราะจะสร้างความรำคาญ เสียสมาธิให้กับผู้อื่นและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างใช้เครื่องเล่นได้ ดังนั้นเมื่อเข้ามาใช้บริการฟิตเนสควรใส่ชุดออกกำลังกายที่มีความรัดกุมและมิดชิดทุกครั้ง

3.ห้ามส่งเสียงดัง

            การออกกำลังกายที่ดี ผู้ออกกำลังกานจะต้องมีสมาธิในการกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกด้วยทุกครั้งที่มีการขยับร่างกาย ดังนั้นในระหว่างที่อยู่ในฟิตเนสไม่ควรส่งเสียงดัง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้เข้ามาใช้บริการ หรือการคุยมือถือ หากต้องการพูดคุยให้ออกมาคุยที่ด้านนอกของห้องออกกำลังกาย เพื่อที่ผู้ใช้บริการท่านอื่นจะได้มีสมาธิในการออกกำลังกาย

4.ห้ามจอง

            การจองเป็นมารยาทที่ไม่ควรทำในฟิตเนส เพราะว่าทุกคนเสียเงินในการสมัครเป็นสมาชิก ดังนั้นทุกคนที่เข้ามาใช้บริการจึงมีสิทธิ์ที่จะใช้เครื่องเล่นเท่ากัน ซึ่งหากคุณยังไม่พร้อมที่จะใช้เครื่องเล่น คุณจะต้องให้คนอื่นใช้ก่อน ห้ามนำสิ่งของไปวางบนเครื่องเล่นเพื่อเป็นการจองเด็ดขาด

            เรื่องที่กล่าวมานี้เป็นมารยาที่ไม่ควรทำในการเข้าบริการฟิตเนส เพราะฟิตเนสเป็นสถานที่ผู้ที่เข้ามาใบริการมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน หากคุณไม่อยากเป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมฟิตเนสแล้วอย่าทำสิ่งเหล่านี้เด็ดขาด