Day: August 18, 2019

ฟิตเนส

มารยาทการใช้เครื่องออกกำลังกายที่ไม่มีใครสอน แต่คุณควรรู้มารยาทการใช้เครื่องออกกำลังกายที่ไม่มีใครสอน แต่คุณควรรู้

ฟิตเนสเป็นสถานที่ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการร่วมกัน ซึ่งการเข้าไปใช้บริการจะมีข้อกำหนดในการใช้แจ้งให้กับสมาชิกทราบอยู่แล้ว แต่ว่ามารยาทในการเล่นเครื่องเล่นในฟิตเนสก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกัน เพราะคงไม่มีใครมาบอกว่าคุณห้ามทำแบบนี้ ห้ามทำแบบนั้น แต่ว่าการอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นคุณจะต้องรู้จักมารยาทในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมารยาทในการใช้เครื่องเล่นในฟิตเนสมีดังนี้ 1.ห้ามเล่นนาน             ฟิตเนสแต่ละแห่งจะมีจำนวนเครื่องเล่นสำหรับไว้บริการสมาชิกที่ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีจำนวนสมาชิกเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก หากมีผู้ที่รอใช้เครื่องเล่นต่อ คุณไม่ควรนั่งอยู่เฉย ๆ บนเครื่องเล่น โดยที่ไม่ได้ใช้เครื่อง เพราะเป็นการปิดโอกาสผู้อื่นให้ไม่สามารถเข้ามาใช้เครื่องได้ ดังนั้นหากใช้เครื่องเล่นเสร็จแล้ว ให้ลุกไปจากเครื่องเล่นและไปนั่งพักยังพื้นที่พักจะดีกว่า 2.แต่งกายให้เหมาะสม             การออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ใด ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย ไม่แต่งกายหล่อแหลมหรือรุ่มร่ามจนเกินไป เพราะจะสร้างความรำคาญ เสียสมาธิให้กับผู้อื่นและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างใช้เครื่องเล่นได้ ดังนั้นเมื่อเข้ามาใช้บริการฟิตเนสควรใส่ชุดออกกำลังกายที่มีความรัดกุมและมิดชิดทุกครั้ง 3.ห้ามส่งเสียงดัง             การออกกำลังกายที่ดี